Nytt nummer

Årets første RISS er nå ute! Dette er denne redaksjonens andre utgave. Temaene denne gang omhandler ulike arkeologiske metoder og vikingtid. God lesing!

Riss nr. 1 2017 kan finnes her.

rissnr12017