Forfatterveiledning: «Vann» RISS nr. 5, 2023

Sorry, this entry is not available in English. We are working hard to translate all our entries in to English, please be patient. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Til høstsemesteret har vi i RISS-redaksjonen valgt temaet “Vann”. Alle mennesker har forholdt seg til vann, som en essensiell del av livsgrunnlaget, uansett hvor eller når de levde. Menneskets forhold til vann har formet oss gjennom hele vår eksistens. Vi er åpne for tekster om vann i alle former;fra det store havet til elver, innsjøer, regn, brønner eller drikkebegre. Dette er en åpen tematikk som kan kobles til flere problemstillinger innenfor arkeologi. 

Vi ønsker å motta bidrag som omhandler for eksempel de økonomiske mulighetene vann har gitt gjennom handel, skip og sjøfart, eller utnyttelse av marine ressurser. Innslag om rituelle eller religiøse aspekter ved vann ønskes også, som offer, depoter og ritualer tilknyttet vann, eller arkeologiske kildekategorier som bergkunst og stående strukturers plassering i forhold til vann. Bidrag om vannets ødeleggende krefter i form av naturkatastrofer, som for eksempel storeggatsunamien, er også velkomne.

Vann har skapt både muligheter og utfordringer for fortidens individer, og fortsetter å skape muligheter og utfordringer innenfor arkeologifeltet i dag. Vi ønsker derfor også innslag tilknyttet vannets bevarende og eroderende egenskaper på arkeologisk materiale.Marinarkeologi og undervannsarkeologi er også noe vi håper våre lesere kan få lære mer om i denne utgaven!

Alle tekster som belyser fortidige menneskers eller arkeologers forhold til vann er velkomne. Bidragene kan omhandle alle tidsperioder, alle steder i verden og alle forskningsområder innenfor arkeologi. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte.  Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. oktober 2023 til riss@uib.no

 

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må ha åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av opphaver videre bruk. 

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig, men kan inkluderes om man ønsker det. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Kildehenvisning og litteraturliste skal stå i harvardstil og være på maks 500 ord.

Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instagram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.