RELEASE PARTY NR. 6 «HOME»

Grafisk formgivning: Edvind Kjærstad

We in the editorial office are delighted to be able to invite you to the release party for No. 6 “Hjem”!

There is something almost universal about the concept of “home”. Everyone has a home, even if you don’t necessarily have a house. Everyone knows what a home is, even though a home can be so many things and take so many different forms. We shape our homes, which in turn shape us into who we are. Maybe that’s why “home” is such a charged concept as it is? Because your home, for better or for worse,  is a part of you. The same applies to the relationship individuals of the past have had with their homes. Therefore, the theme of “home” is very important and relevant within archaeology.

The release party will be at Café Opera on May 29th.

At 19:00

The event is also on Facebook: https://www.facebook.com/events/237506216118857

The editorial staff of RISS

Forfatterveiledning: «Hjem» RISS nr. 6, 2024

Sorry, this entry is not available in English. We are working hard to translate all our entries in to English, please be patient. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Det neste temaet RISS gir seg i kast med er “hjem”. Arkeologisk sett er “hjem” et interessant tema, ettersom man kan forestille seg at mennesker til alle tider har hatt hjem i ulike former –  enten det er snakk om en leilighet i en travel by, et langhus ved en fjord, et telt som settes opp en ny plass hver kveld, eller om det kun er snakk om menneskene du sover ved siden av om nettene – de du lever livet ditt sammen med.

 

Til denne utgaven ønsker vi oss tekster som omhandler boplasser, bygg og arkitektur i alle former og størrelser. Alt fra ruvende slott til teltringer. Hvor i landskapet har man bosatt seg, og hva kan plassering av boplasser si om sosiale forhold? Tekster om hjemlige, hverdagslige objekter og møbler er også hjertelig velkomne. Hjemmet har også i flere tidsperioder vært et sted for produksjon og håndverk; tekster om hjemmeproduksjon, og dens betydning for fortidige individer ønskes.

 

Vi tar også imot tekster knyttet til etnisitet, tilhørighet og gruppeidentitet, altså “hjem” i den videste betydningen av ordet. Dette kan også utvides til urbefolkning og lokalsamfunns rolle innenfor arkeologiske undersøkelser og kulturminner. Mobilitet er også et relevant tema. Hvor og når har folk flyttet fra hjemmene sine, hvor flyttet de til og hva var årsakene som lå bak? Dagens klimakatastrofer og krigssituasjoner understreker at det er vanskelig å komme utenom de tragiske aspektene ved hjem. Hvordan håndterer ulike grupper det å miste hjemmene sine – enten det er på grunn av krig, naturkatastrofer eller andre årsaker? Hva har mennesker i fortiden (og nåtiden) gjort for å opprettholde båndene til et hjem som er langt borte eller ødelagt, et hjem man har måttet etterlate eller flykte fra? 

 

Hjemmet har vært, og er, en sentral arena når det kommer til mellommenneskelige relasjoner, kjønnsrelasjoner og barndom. Vi er interessert i tekster som belyser hjemmet i sammenheng med sosiale bånd. Tekster som tar for seg de symbolske sidene ved hjem tar vi også gladelig imot. Hvordan skal man tolke funn som nedleggelser og begravelser inne i hjem, avbildninger eller skulpturer av hus?

 

Alle tekster som på ulike måter kan belyse temaet “hjem” er velkomne i RISS nr. 6. Bidragene kan omhandle alle tidsperioder, alle steder i verden og alle forskningsområder innenfor arkeologi. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. april 2024 til riss@uib.no.

 

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må ha åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av opphav til videre bruk.

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig, men kan inkluderes om man ønsker det. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Kildehenvisning og litteraturliste skal stå i harvardstil og være på maks 500 ord.

Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instagram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.

Forfatterveiledning: «Vann» RISS nr. 5, 2023

Sorry, this entry is not available in English. We are working hard to translate all our entries in to English, please be patient. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Til høstsemesteret har vi i RISS-redaksjonen valgt temaet “Vann”. Alle mennesker har forholdt seg til vann, som en essensiell del av livsgrunnlaget, uansett hvor eller når de levde. Menneskets forhold til vann har formet oss gjennom hele vår eksistens. Vi er åpne for tekster om vann i alle former;fra det store havet til elver, innsjøer, regn, brønner eller drikkebegre. Dette er en åpen tematikk som kan kobles til flere problemstillinger innenfor arkeologi. 

Vi ønsker å motta bidrag som omhandler for eksempel de økonomiske mulighetene vann har gitt gjennom handel, skip og sjøfart, eller utnyttelse av marine ressurser. Innslag om rituelle eller religiøse aspekter ved vann ønskes også, som offer, depoter og ritualer tilknyttet vann, eller arkeologiske kildekategorier som bergkunst og stående strukturers plassering i forhold til vann. Bidrag om vannets ødeleggende krefter i form av naturkatastrofer, som for eksempel storeggatsunamien, er også velkomne.

Vann har skapt både muligheter og utfordringer for fortidens individer, og fortsetter å skape muligheter og utfordringer innenfor arkeologifeltet i dag. Vi ønsker derfor også innslag tilknyttet vannets bevarende og eroderende egenskaper på arkeologisk materiale.Marinarkeologi og undervannsarkeologi er også noe vi håper våre lesere kan få lære mer om i denne utgaven!

Alle tekster som belyser fortidige menneskers eller arkeologers forhold til vann er velkomne. Bidragene kan omhandle alle tidsperioder, alle steder i verden og alle forskningsområder innenfor arkeologi. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte.  Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. oktober 2023 til riss@uib.no

 

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må ha åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av opphaver videre bruk. 

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig, men kan inkluderes om man ønsker det. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Kildehenvisning og litteraturliste skal stå i harvardstil og være på maks 500 ord.

Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instagram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.

SLIPPFEST NR. 4 “IDENTITET”

Sorry, this entry is not available in English. We are working hard to translate all our entries in to English, please be patient. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Vi i redaksjonen gleder oss over å kunne invitere dere til slippfest for nr. 4 «Identitet»! Utgaven utforsker hvordan arkeologer jobber med identitet og hvordan identitet kan belyses arkeologisk. Hvordan påvirker

Illustrasjon: Malin Røgenes
Design: Edvind Kjærstad

arkeologisk forskning vår oppfattelse av fortidens identiteter, og hvordan kan dagens identiteter påvirkes av den arkeologiske forskningen?

Nummeret har bidrag fra professorer og studenter både fra UiB og utenfor, det innebefatter artikler, langdikt og essays, og vi håper å kunne ha en slippfest som samler arkeologistudenter, arkeologer, arkeologiinteresserte og dem som ønsker å lære mer om arkeologi!
Vi håper å se mange av dere på Cornerteateret på Møhlenpris den 10.juni, klokken 19:00 for en feiring av sommerferie, tidsskriftet og arkeologien!

Også nr. 1 «Gjenfødelse», nr. 2 «Mørke Kapitler» og nr.3 «Naturen i Endring» er i salg på festen.

Slippfesten blir på Cornerteateret 10.Juni.

Kl. 19:00

Arrangementet er også på Facebook: https://www.facebook.com/events/256920550121899?ref=newsfeed

 

Mvh Redaksjonen i RISS

RISS SLIPPFEST NR. 3 “NATUREN I ENDRING”

Sorry, this entry is not available in English. We are working hard to translate all our entries in to English, please be patient. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

RISS gjør seg klar til å slippe enda et nytt nummer! Temaet for denne utgaven dreier seg om “Naturen i endring” med mange enestående bidrag. På festen er det store muligheter for å få kjøpt nummeret gjennom vipps, og ta seg anledningen til å kjøpe både snacks og drikke i baren. Vi håper å se flest mulig av dere der! 🥳

Også nr. 1 “Gjenfødelse” og nr. 2 “Mørke Kapitler” er i salg på festen.

Slippfesten blir på Cornerteateret 2 desember.

Kl. 20:15

Arrangementet er også på Facebook: shorturl.at/blmRZ

Mvh Redaksjonen i RISS

 

Slippfest for ny utgave av RISS!

Sorry, this entry is not available in English. We are working hard to translate all our entries in to English, please be patient. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Velkommen til RISS sin slippfest for den nye utgåva av tidsskriftet vårt! Tema for vårt nye nummer er Gjenfødelse da RISS ikke har vert aktive de siste årene. Det blir muligheit for å kjøpe tidsskriftet vårt gjennom Vipps og å kjøpe drikke og snacks i baren🤩🤩
Grunnet smittevern oppfordrer vi alle til å melde seg på via dette skjemaet:
https://forms.gle/AMgKPDKp3ukjSC8i6

Continue reading “Slippfest for ny utgave av RISS!”

Next edition

RISS – an archaeological journal, run by archaeology students at the University of Bergen,  Norway, invites you to contribute to our next edition, which is due to be published in May 2022.  The theme for our next edition is «Dark Chapters». 

This is a very broad theme, open for a variety of interpretations related to archaeological  research. On the one hand, it covers periods of time and problems that can be characterized as  ‘dark’, such as decline, natural disasters, war, slavery and oppression, or, as we have all  experienced for nearly two years, disease, plagues and epidemics/pandemics. On the other  hand, it can be interpreted in a more figurative manner, as something ‘dark’ can also mean  something ‘unknown’. Archaeology, in itself, can be defined as the study of the dark and the  unknown, in that the past can seldom be fully understood, especially from a modern perspective.  Therefore, we would like to explore periods and themes we do not know that much about  compared to other periods of time and themes in archaeology. Within this scope are also research questions that regard how we acquire archaeological knowledge, or problems related  to this. For example, why do we know more about certain themes, periods, places and cultures  than others? And,more importantly, how can we change this? 

In the next edition of RISS, we would like to explore such a broad understanding of  «Dark Chapters». Contributions from all periods of time, places in the world and research areas  are welcome. We accept articles, essays, illustrations, book and film reviews, and fictional  works from both students and professionals. If you wish to contribute to the next edition of  RISS, please submit your contribution by April 2nd 2022 to riss@uib.no

RISS is back!

We have just restarted RISS – an archaeological journal, run by archeology students at the University of Bergen, Norway. We would very much like you to contribute to our next edition, which is due to be published in January 2022! Since RISS has been basically dead for some years, we, the new editorial staff, like to think of ourselves as the rebirth of RISS. Therefore, our theme for the next edition of RISS is «rebirth»!

 

The concept of rebirth is about something being born anew. A broad understanding of the term can encompass a change in form, a transformation or a transition from one stage to another. Rebirth and recreation are aspects of life that have influenced and inspired people throughout the ages. Therefore, archaeologists often study phenomena, objects and actions as results of, or in light of, rebirth. For example, the production of stone tools, ceramics and metal objects can be interpreted as processes where raw materials are born again as finished objects. Similarly, the study of prehistoric and historic power structures and political systems can also be studied as acts of rebirth, in that power is often transferred on the basis of ideas being brought back from past times. Last, but not least, archaeology in itself can be described as a science based around the notion of rebirth. When an object or a building is being (re)discovered or taken out of the ground, it is in a way reborn; it has its own history from when it was in use, and it is given a new significance as an object of research. 

 

In the next edition of RISS we would like to explore this broad understanding of rebirth in archaeology. Contributions from all time periods, places in the world and research areas are welcome. We would like to have articles about all manners of things archaeological, both research and fieldwork. However, we would like to link them all together through this notion of rebirth as something imperative in the science of archaeology. 

 

If you would like to contribute to the next edition of RISS, please send us your contribution by December 1st 2021 to rissred@gmail.com

Redesigning the website

In 2016 RISS came under a new leadership with a new editorial staff, we have done our best to get the journal back on track. As a result we have decided to change the design of our webpage, and as a consequence you will see a lot of changes during this spring. I will do my best not to remove any functionality from the page while I’m doing this, but hope you will forgive any faults that may occur due to this change.

Best. Andreas Lian, IT