Om RISS

RISS – eit arkeologisk tidsskrift er dreve av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Gjennom temabaserte nummer hvor vi samlar inn bidrag som skal utforske aktuelle tema innfor arkeologi, håpar vi å vere eit tidsskrift hvor refleksjon og diskusjon blomstrar, samt skapa ei felles plattform hvor arkeologiens mangefasetterte problemstillingar kan belyses på tilgjengeleg og populærvitskapelig vis. Kvart nummer inneheld artiklar med utgangspunkt i forsking, prosjekter og aktivitetar. Dette både i frå Bergen Museum og institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR). Vi ynskjer å gje deg som lesar grunnlag for vidare interesse for den tverrfaglige og fantastiske arkeologien.

Abonner på RISS! Fyll ut skjemaet under:
https://forms.gle/qKVNzhEpYcYPf9CRA