Om RISS

RISS er eit arkeologisk tidsskrift som drivast av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Tidsskriftet har populærvitskapeleg stil og formidlingsform. Kvart nummer inneheld artiklar med utgangspunkt i forsking, prosjekter og aktivitetar. Dette både i frå Bergen Museum og institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR).