Omstrukturering av webside

I 2016 tok en ny redaksjon over ansvaret for RISS og vi har gjort vårt beste for å få tidsskriftet på beina igjen. I den anledning så ønsker vi å forandre design på nettsiden, og du kommer dermed til å se store forandringer i løpet av våren. Jeg skal gjøre mitt beste for å ikke miste funksjonalitet på nettsiden mens dette pågår, men håper dere kan tilgi mulige feil som oppstår som følge av denne forandringen.

mvh. Andreas Lian, IT-ansvarlig i RISS.

Endring i RISS

RISS er eit populærvitskapeleg arkeologisk tidsskrift som er styrt av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Etter ein lengre opphaldsperiode har RISS gått i arv og redaksjonen er fylt med nytt blod og ny giv. I den samanheng har RISS blitt gjort om til eit nettbasert og gratis tidsskrift – tilgjengeleg for alle.

Med vennleg helsing i frå redaksjonen og Anja H. Svingen, redaktør.