Forfatterveiledning

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk. 

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling. Skriftstørrelse og linjeavstand: 12-punkt og 1,5. 

Lengde: Maks. 3000 ord.  

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og  litteraturliste er ikke nødvendig. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur.  Direkte sitat: markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer  langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.  

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål sendes til riss@uib.no. Følg også våre kontoer  på Facebook og Instagram og se hjemmesiden vår (www.riss.uib.no) for mer informasjon.

Innleveringsfrist: 2. april 2022