Forfatterveiledning

RISS – et arkeologisk tidsskrift skal innlede et nytt semester med temaet “Identitet”. Fortidens individers identitet og deres individuelle opplevelser av sin hverdag og liv er noe vi opplever engasjerer studenter, og er et interessefelt for flere unge arkeologer i dag. 

Identitet er naturligvis et veldig bredt tema, og kan forstås på mange måter. Vi ønsker oss bidrag som omhandler kjønnsidentitet, seksualitet, etnisitet, religiøse tilhørigheter, gruppeidentitet og alle andre aspekt som kan ha vært del av forhistoriske identiteter. Redaksjonen er interessert i bidrag som belyser fortidens individer og forteller noe om hvordan ulike uttrykk for identitet gjenspeiler seg i det arkeologiske materialet. Hvordan skapes og opprettholdes forståelsene av fortidens identiteter av arkeologer? Hvordan påvirker arkeologi identitet i moderne tid? Hva slags fordommer har befestet seg om fortidens individer som følge av arkeologiske undersøkelser?  Hvordan kan vi jobbe for å rette opp i feil og åpne opp for flere tolkningsmuligheter når det kommer til identitet innenfor teori og metode i arkeologien, og ikke minst; hvem bestemmer hvordan vi anser forhistoriske menneskers identitet? Hva kan vi si, og hva kan vi ikke si om fortidens individer – og finnes det noen grenser for hvor langt man kan trekke sine slutninger? Både tekster som undersøker identitet i hos fortidas individer, men også oss som arkeologer er velkomne – hva vil det si å være arkeolog, og hvilken identitet er knyttet til denne tittelen?  Temaet er som vanlig åpent for tolkning!                                                                                                   

Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. april 2023 til riss@uib.no

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må være åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av fotograf videre bruk. 

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instragram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.