RISS 2021 nr. 1 «Gjenfødelse»

Leder:

Det er en glede for oss i redaksjonen å kunne invitere deg til å lese det første nummeret av RISS på fem år. Etter mye hardt arbeid har vi endelig klart å gjenoppta aktiviteten for RISS – et arkeologisk tidsskrift, drevet av arkeologistudenter ved UiB. Dette er vi veldig glade for, og vi håper vi har lagt et fundament for videre drift som varer i lang tid etter at dagens redaksjonsmedlemmer er uteksaminerte. Må det ikke gå fem år til neste nummer!

Ettersom RISS på et vis har blitt gjenfødt, føltes det passende å ha “gjenfødelse” som tema for dette nummeret. Arkeologi er muligens gjenfødelsens vitenskap mer enn noe annet; selve grunnidéen for arkeologisk forskning er sentrert rundt en gjenfødelses-aktivitet – nemlig å la noe under bakken bli født på ny som forskningsobjekt. Å ha dette som generell grunnidé gjør arkeologien til en ytterst allsidig vitenskap med mangfoldige muligheter for studenter og fagfolk, noe årets første RISS-utgave gir uttrykk for. Nummeret består av seks artikler som omhandler seks ulike perioder og seks ulike steder i verden, skrevet av forfattere fra flere ulike land. Likevel er de alle sentrert rundt gjenfødelse på en eller annen måte, enten fysisk endring av bruksområder, endring i forskningstilnærminger, endring av bosteds- og aktivitetsmønstre, eller idéer som blir gitt ny form.

Nummeret begynner med Žarko Tankosić, Paschalis Zafeiriadis og Fanis Mavridis sin artikkel om de nyeste funnene fra Gourimadi Archaeological Project sør på øya Evvia i Hellas, finansiert av det norske instituttet i Athen. Her får vi høre om hvordan studiet av denne lokaliteten bidrar til å endre mange tidligere oppfatninger om denne delen av Egeer-havet i sen-neolitikum (4-3000-tallet f.Kr.).

Deretter beveger vi oss over til Alvheim fiskefarm på Hjartøy i Øygården og Hein Bjercks artikkel om samtidsarkeologisk aktivitet som del av Universitet i Bergen sitt pågående feltkurs for masterstudenter. Tema for denne artikkelen er hvordan materialitetens mangfoldighet i nær fortid (1900- og 2000-tallet) er relevant fra et arkeologisk perspektiv – «hvordan ting og tid sammenblandes i fenomener og kontekster som også er gyldige i tradisjonelle arkeologiske situasjoner».

Fra Vestlandet seiler vi over til Hebridene i Nordvest-Skottland, der Joseph Ryder forteller om gjenbruk av forhistoriske monumenter i norrøn tid (800-1250 e.Kr.). Med utgangspunkt i en rekke lokaliteter diskuteres det hvordan og, ikke minst, hvorfor de norrøne innvandrerne hadde et bevisst forhold til materielle manifestasjoner på tidligere folks aktiviteter i sitt nye hjemland.

Fra Hebridene krysser vi Atlanteren og ankommer Mellom-Amerika der vi får høre fra Helene Robinson
om hvordan europeiske kolonister tok med seg meningsladde objekter hjem og ga dem nye bruksområder. Basert på studier av et aztekisk obisidian-speil eid av engelskmannen John Dee (1527-1608/9), blir endring i objekters betydning, overføringskraft og kulturell appropriasjon diskutert fra et teoretisk perspektiv.

Deretter følger min artikkel om Augustus’ mausoleum (ferdigstilt på 20-tallet f.Kr.). Ved å referere til historiske hendelserog skape mytologiske assosiasjoner i gravmonumentets arkitektur, forsøker Romas første keiser å legitimere sin makt og presentere seg selv som leder i en ny gylden tidsalder etter senrepublikkens kaos.

Til slutt vil Daniela Hoff mann diskutere aDna-teknologi og arkeo-genetikkens inntog i arkeologien med utgangspunkt i migrasjonsmønstre i Europa i neolitikum. Samtidig som arkeo-genetikk kan bidra til økt forståelse rundt forhistoriske bevegelsesmønstre, argumenteres det for nødvendigheten av brede forskningstilnærminger for fullt ut å forstå kompleksiteten i slike problemstillinger.

Vi gleder oss stort over å kunne presentere dette nummeret, fullt av spennende og variert lesing, som forhåpentligvis kan gi interessante synspunkter og inspirasjon til våre lesere. Vi håper også gjenfødelsen av RISS kan inspirere arkeologistudenter til å se mangfoldet i arkeologien og alle mulighetene som finnes der ute!

Med ønske om god lesing,
Redaktør
Aksel Teigen Breistrand

 

Redaksjonen:

Aksel Teigen Breistrand
Gøril Lambrechts Thue
Karen Kvamme Aase
Magnus Innvær
Erlend Bakken Eide
Janne Lande
Lillian Time
Helene Robinson

Forsidebilde: Rebeca Franco Valle (Borgund
stavkirke)

Grafisk formgivning: Janne Lande