RISS 2022 nr. 3 «Naturen i endring»

Leder:

Vårt arbeid som arkeologer fokuserer ofte på det materielle, på gjenstander og spor fortidens individer har etterlatt seg. Gjennom å tolke disse prøver vi å pusle sammen adferden og tankene til forfedrene våre. Dersom vi løfter blikket mot dagens samfunn er imidlertid natur og klima omstridte og viktige temaer. Vi reflekterer over våre handlinger og påvirkningen vi har hatt på naturen. Naturen påvirker oss som mennesker, vår oppfatning av omverden og oppførsel – samtidig som vi påvirker og former naturen.

Dette nummeret av RISS skal belyse akkurat dette, og undersøke samspillet mellom mennesker og naturen. Hvordan fortidens individer og naturen har påvirket hverandre, og hvordan vi som arkeologer må håndtere dagens natur- og klimaendringer. Men ikke minst, understreke naturen sin plass i arkeologien.

Jeg vil takke alle bidragsytere og resten av RISS redaksjonen for å ha gjort dette mulig.
God lesing!
Redaktør
Helene Robinson

Innhold:

Håkon Kristoffer Stokke: Brearkeologiens fremtid og fortid

Katrina Rorhus: The Paleo-Agulhas Plain: Changes in Landscape, Changes in Lifestyle

Lauritz Isaksen: Å nytte eller utnytte: Forståelse av verdiene i naturen

Aisa Darbo: Dikt

Erlend Bakken Eide: The Past, the Present and the Ice that Connects them

Randi Barndon og Howell Magnus Roberts: Samtid og fortid i fortiden, kollektivt minne og imitasjoner

Idunn M. J. Abelsnes: Dikt

Utlysningstekst, RISS Nr. 4, Identitet

Redaksjonen:

Redaktør: Helene Rennesvik Robinson
Nestleder: Yrja Skjærum
Sekretær: Birte Elise Viddal Dybvik
Økonomiansvarlig: Håkon Kristoffer Stokke
Annonse og distribusjon ansvarlig: Elin Hulda Gussiås
Design ansvarlig: Malin Røgenes
IT ansvarlig: Matias Larsen Dehli
Grafisk formgivning: Marie Hansteen Hagness
Korrekturansvarlig: Julie Fjesmes Sundby
Fotograf: Ada Harboe

Korrekturlesere:

Leder: Julie Fjesmes Sundby
Bendik Nilsen Bergendal
Idunn M. J. Abelsnes
Lena Marie Eriksen Mæland
Synne Lin Seldal

Sosialgruppen:

Leder: Yrja Skjærum
Ada Harboe
Idunn M. J. Abelsnes
Katrina Rorhus
Lena Marie Eriksen Mæland
Marita Træet Heimsæter
Aisa Herset Darbo

Designgruppen:

Ledere: Malin Røgenes og Marie Hansteen Hagness
Martin Svanes
Rosa Vaksdal