RISS 2006 nr. 2, årgang 4

RISS nr. 2 2006, årgang 4Innhold:

 • Tom Baefverfeldt: Om moser og menn.
  Turid Hillestad Nel: Paleoenvironmental Reconstruction Based on Faunal Analysis.
  Melanie Wriggelsworth: En lite kjent ristingslokalitet på Vestbøstad, Fitjar.
  Ivar Jørde: Mytologi og samfunn hjå etruskarane – ei «dagbok frå samtida».
  Liv Helga Dommasnes: For Norge, Kiempers fødeland, vi denne skaal vil tømme.
  Ida Charlotte Olsen: Tur til Sunnmørshulene 14.-17. september 2006.
  Ivar Malde: Feltkurs 2006 – et førsteinntrykk fra Herand.
  Turid Hillestad Nel: Mitt Afrika.

 

Om moser og menn

Tom Baefverfeldt
Min masteroppgave «Overkill» omhandler moselik og sakral vold i millenniet omkring vår tidsregnings begynnelse. Under arbeidets gang har det vist seg at deponering og ofring i våtmarksområder var en utbredt skikk. Både krigsvåpen, matvarer og trefigurer har blitt senket i mosen. Påfallende likheter mellom funnkategoriene har aktualisert nye perspektiver. Jeg har derfor ønsket å sammenligne materialet og konfrontere eldgamle individer med nye spørsmål. Hypotesen har vært at det forekom rituell overvold og menneskeoffer, samt at livløse objekter kunne erstatte levende vesener under slike seremonier. Artikkelens struktur er gitt av materialet: Etter å ha definert funnkategoriene, forklart en del teoretiske begreper, samt beskrevet et utvalg av det nordiske materialet, vil jeg om stoffet tillater fremsette nye tolkninger.

 

Paleoenvironmental Reconstruction Based on Faunal Analysis

Turid Hillestad Nel
This article is based on my Master thesis in Archaeology at the University of Bergen. In my thesis I attempted to use various faunal analyses to reconstruct the palaeoenvironment. My case study was the Middle Stone Age (MSA) levels at Blombos Cave (BBC), Southern Cape, South Africa. The principal objective of the thesis was to describe the vegetation biomes and climatic conditions during the various occupation periods at BBC, and to highlight how the environmental conditions in the area changed during the MSA and into the Later Stone Age (LSA). The palaeoenvironmental research methods used in the thesis include; first, measuring the size of recovered humeri from the angulate tortoise Chersina angulata as the size of these reptiles are potential climatic indicators; second, investigating the habitat and food requirements of the mammalian fauna found at BBC in the MSA. This latter study was combined with an interpretation of the environment based on these various species and an analysis of the stable carbon isotopes of the tooth enamel taken from some of these recovered species. Much of the data presented in my thesis draws on information derived from the Blombos Cave project, led by Christopher Henshilwood from the University of Bergen.

 

En lite kjent ristingslokalitet på Vestbøstad, Fitjar

Melanie Wriggelsworth
Våren 2000 ble det oppdaget ristninger på Vestbøstad på Fitjar. Siden ristninger ikke var kjent på Fitjar fra før, med unntak av en liten skålgropsstein, var dette nærmest en sensasjon. Undertegnede hadde i 2001 og 2002 gleden av å undersøke og dokumentere feltet, som viste seg å være mer omfattende enn antatt på forhånd. Feltet ble oppdaget av Nils Vestbøstad og hans kone. I 1999 ble det fjernet en del grus like ved gårdsveien, slik at et berg ble blottlagt. Deler av berget hadde vært synlig i mange år, men var nå stort sett dekket av vegetasjon. Så gikk det mange måneder, inntil en dag da ekteparet Vestbøstad kom gående forbi berget, og plutselig la merke til at det var noen linjer i berget. Hordaland Fylkeskommune og Bergen Museum kunne senere konstatere at det dreide seg om helleristninger.

 

Mytologi og samfunn hjå etruskarane – ei «dagbok frå samtida»

Ivar Jørde
Menneska har allereie frå førhistorisk tid truleg vore opptekne av eit myteunivers med gudar, demonar, monstre, heltar og liknande. Slike fantastiske univers har på mange vis følgt oss heilt til moderne tid. Etter at ein for alvor ”oppdaga” etruskarane på nytt for 200-300 hundre år sidan, har mange vorte fascinert av deira kunst. Veggmåleri og skulptur fortel om eit for etruskarane velkjent myteunivers, men som for oss ikkje alltid er like klårt.

 

For Norge, Kiempers fødeland, vi denne skaal vil tømme

Liv Helga Dommasnes
Om å skrive forhistorie fra ulike ståsteder og for ulike målgrupper.

 

Tur til Sunnmørshulene 14.-17. september 2006

Ida Charlotte Olsen
Etter initiativ fra masterstudenter i arkeologi ble det i september arrangert tur til Sunnmøre der målet var å ta hulene og hellerne langs denne kysten i nærmere øyesyn. På deltagerlisten stod ni masterstudenter og en førsteårsstudent. Med innleide lavvoer, fullpakkede biler og et tett program startet turen fra muséplassen i Bergen torsdag morgen.

 

Feltkurs 2006 – et førsteinntrykk fra Herand

Ivar Malde
Semesterstart og feltstart. Tre års lesing og skriving skulle endelig tas over av tre ukers graving. For de fleste var dette første gang i felt, og med alle de forventninger det er mulig å ha, var det en spent gjeng som immigrerte til Herand i Jondal kommune ved Hardangerfjorden. Vi var så heldige å få ta del i Hellerprosjektet, et prosjekt ledet av Knut Andreas Bergsvik, med mål om å belyse erverv og sosial identitet knyttet til hellere.

 

Mitt Afrika

Turid Hillestad Nel
Mastergraden i arkeologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har to valfrie modular (ARK 319 og ARK 320) som utgjer feltskulen i Sør-Afrika. Cape Field School arrangerast frå januar til april kvart år, og er eit samarbeid mellom Arkeologisk institutt og Senter for Utviklingsstudiar ved UiB og African Heritage Research Institute (A.H.R.I.) i Cape Town, Sør-Afrika. Feltskulen er leia av Christopher Henshilwood frå UiB og A.H.R.I. Sør-Afrika er eit mangfaldig land, det har ca. 44 millionar innbyggjarar og 11 offisielle språk. Western Cape er ein av provinsane i Sør-Afrika, der Cape Town er hovudstaden. Denne provinsen har vore bebudd av menneske i over ein million år og er svært rik på arkeologiske lokalitetar.