RISS 2011 nr. 2

RISS nr.2 2011
Les her

Innhold
Jørgen Christian Meyer: Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria. De historiske perioder.
Henriette Hafsaas-Tsakos & Alexandros Tsakos: Katedralen på Sai Gresk-norske utgravninger av en middelalderkirke i Sudan
Eirik Hjelmtvedt: Arkeologisk feltarbeid på Stend; feltkurs for arkeologistudenter ved UiB
Morten Ramstad: Bjørkum; Et innblikk i nye økonomiske og sosiale strukturer i tidlig vikingtid.

Presentasjon av Masteroppgaver i arkeologi ved AHKR, UiB høst 2010/vår 2011

Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria.
– De historiske perioder.
Jørgen Christian Meyer; AHKR, Universitetet i Bergen

I forrige nummer præsenterede Nils Anfinset den forhistoriske del af det fælles syrisk-norske projekt ”Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident”, finansieret af NFR. I dette nummer skal vi se på Palmyra og byens forhold til oplandet i historisk tid.

Katedralen på Sai
Gresk-norske utgravninger av en middelalderkirke i Sudan
Henriette Hafsaas-Tsakos & Alexandros Tsakos

Det er første gang på seks år at Henriette tilbringer vinteren i mørke, slaps og kulde, og for Alexandros er det en ny opplevelse av det barske klimaet her nord. Vanligvis vier vi denne årstiden til arkeologisk feltarbeid i Sudan, men i år holder vår nyfødte sønn og avhandlingsinnspurt oss her i Bergen. Forespørselen fra RISS om å bidra til temanummeret om feltarbeid var derfor en anledning til å tenke tilbake på tilværelsen som arkeolog på en øy i Nilen der solen alltid skinner…

Arkeologisk feltarbeid på Stend
– feltkurs for arkeologistudenter ved UiB
Eirik Hjelmtvedt; Masterstudent i arkeologi ved UiB

Høsten 2010 var jeg og mine medstudenter på arkeologisk feltkurs på Stend i Fana, Bergen kommune. Kurset er en del av mastergradstudiet i arkeologi ved Universitetet i Bergen. Om noen så for seg et eventyr på linje med alle arkeologers helt Indiana Jones begir seg ut på, tok de grundig feil. Kanskje treffer man på dem senere. Feltkurset på Stend var tross alt et innføringskurs i arkeologisk feltarbeid, og av de som deltok hadde mindretallet noe som helst erfaring innenfor feltet. Etter min mening kommer feltkurset lovlig sent i studiet. En student som finner ut at han ikke liker å grave i det hele tatt, har kanskje kjørt feil et sted da han søkte seg inn på masterstudium i arkeologi. Men for meg var feltkurset en positiv opplevelse. Jeg elsker å grave!

Bjørkum
Et innblikk i nye økonomiske og sosiale strukturer i tidlig vikingtid.
Morten Ramstad; Seksjon for ytre kulturminnevern, Bergen Museum, UiB.

I 2009 ble det på Bjørkum, Lærdal i Sogn og Fjordane, avdekket et helt spesielt funnsted fra Vikingtid uten klare paralleller i Norge. Bjørkum ser ut til å ha vært et samlingssted med både utøvelse av norrøn kult så vel som produksjon av gjenstander. I det følgende skal vi se nærmere på noen av funnene som ble gjort og de foreløpige tolkningene av stedet.

Presentasjon Masteroppgaver i arkeologi ved AHKR, UiB, høst 2010/vår 2011