SLIPPFEST NR. 6 «HJEM»

Grafisk formgivning: Edvind Kjærstad

Vi i redaksjonen gleder oss over å kunne invitere dere til slippfest for nr. 6 «Hjem»!

Det er noe nærmest universelt med konseptet “hjem”. Alle har et hjem, selv om man ikke nødvendigvis har et hus. Alle vet hva et hjem er, selv om et hjem kan være så mangt, og ta så mange ulike former. Vi former hjemmene våre, som i sin tur former oss til dem vi er. Kanskje det er derfor “hjem” er et så ladet konsept som det er? Fordi hjemmet ditt, på godt og vondt,  er en del av deg. Det samme gjelder forholdet fortidens individer har hatt til sine hjem. Derfor er temaet “hjem” svært viktig og relevant innenfor arkeologien.

Slippfesten blir på Café Opera 29. mai.

Kl. 19:00

Arrangementet er også på Facebook: https://www.facebook.com/events/237506216118857

Mvh Redaksjonen i RISS

 

Forfatterveiledning: «Hjem» RISS nr. 6, 2024

Det neste temaet RISS gir seg i kast med er “hjem”. Arkeologisk sett er “hjem” et interessant tema, ettersom man kan forestille seg at mennesker til alle tider har hatt hjem i ulike former –  enten det er snakk om en leilighet i en travel by, et langhus ved en fjord, et telt som settes opp en ny plass hver kveld, eller om det kun er snakk om menneskene du sover ved siden av om nettene – de du lever livet ditt sammen med.

 

Til denne utgaven ønsker vi oss tekster som omhandler boplasser, bygg og arkitektur i alle former og størrelser. Alt fra ruvende slott til teltringer. Hvor i landskapet har man bosatt seg, og hva kan plassering av boplasser si om sosiale forhold? Tekster om hjemlige, hverdagslige objekter og møbler er også hjertelig velkomne. Hjemmet har også i flere tidsperioder vært et sted for produksjon og håndverk; tekster om hjemmeproduksjon, og dens betydning for fortidige individer ønskes.

 

Vi tar også imot tekster knyttet til etnisitet, tilhørighet og gruppeidentitet, altså “hjem” i den videste betydningen av ordet. Dette kan også utvides til urbefolkning og lokalsamfunns rolle innenfor arkeologiske undersøkelser og kulturminner. Mobilitet er også et relevant tema. Hvor og når har folk flyttet fra hjemmene sine, hvor flyttet de til og hva var årsakene som lå bak? Dagens klimakatastrofer og krigssituasjoner understreker at det er vanskelig å komme utenom de tragiske aspektene ved hjem. Hvordan håndterer ulike grupper det å miste hjemmene sine – enten det er på grunn av krig, naturkatastrofer eller andre årsaker? Hva har mennesker i fortiden (og nåtiden) gjort for å opprettholde båndene til et hjem som er langt borte eller ødelagt, et hjem man har måttet etterlate eller flykte fra? 

 

Hjemmet har vært, og er, en sentral arena når det kommer til mellommenneskelige relasjoner, kjønnsrelasjoner og barndom. Vi er interessert i tekster som belyser hjemmet i sammenheng med sosiale bånd. Tekster som tar for seg de symbolske sidene ved hjem tar vi også gladelig imot. Hvordan skal man tolke funn som nedleggelser og begravelser inne i hjem, avbildninger eller skulpturer av hus?

 

Alle tekster som på ulike måter kan belyse temaet “hjem” er velkomne i RISS nr. 6. Bidragene kan omhandle alle tidsperioder, alle steder i verden og alle forskningsområder innenfor arkeologi. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. april 2024 til riss@uib.no.

 

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må ha åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av opphav til videre bruk.

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig, men kan inkluderes om man ønsker det. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Kildehenvisning og litteraturliste skal stå i harvardstil og være på maks 500 ord.

Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instagram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.

Forfatterveiledning: «Vann» RISS nr. 5, 2023

Til høstsemesteret har vi i RISS-redaksjonen valgt temaet “Vann”. Alle mennesker har forholdt seg til vann, som en essensiell del av livsgrunnlaget, uansett hvor eller når de levde. Menneskets forhold til vann har formet oss gjennom hele vår eksistens. Vi er åpne for tekster om vann i alle former;fra det store havet til elver, innsjøer, regn, brønner eller drikkebegre. Dette er en åpen tematikk som kan kobles til flere problemstillinger innenfor arkeologi. 

Vi ønsker å motta bidrag som omhandler for eksempel de økonomiske mulighetene vann har gitt gjennom handel, skip og sjøfart, eller utnyttelse av marine ressurser. Innslag om rituelle eller religiøse aspekter ved vann ønskes også, som offer, depoter og ritualer tilknyttet vann, eller arkeologiske kildekategorier som bergkunst og stående strukturers plassering i forhold til vann. Bidrag om vannets ødeleggende krefter i form av naturkatastrofer, som for eksempel storeggatsunamien, er også velkomne.

Vann har skapt både muligheter og utfordringer for fortidens individer, og fortsetter å skape muligheter og utfordringer innenfor arkeologifeltet i dag. Vi ønsker derfor også innslag tilknyttet vannets bevarende og eroderende egenskaper på arkeologisk materiale.Marinarkeologi og undervannsarkeologi er også noe vi håper våre lesere kan få lære mer om i denne utgaven!

Alle tekster som belyser fortidige menneskers eller arkeologers forhold til vann er velkomne. Bidragene kan omhandle alle tidsperioder, alle steder i verden og alle forskningsområder innenfor arkeologi. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte.  Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. oktober 2023 til riss@uib.no

 

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må ha åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av opphaver videre bruk. 

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig, men kan inkluderes om man ønsker det. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Kildehenvisning og litteraturliste skal stå i harvardstil og være på maks 500 ord.

Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instagram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.

SLIPPFEST NR. 4 «IDENTITET»

Vi i redaksjonen gleder oss over å kunne invitere dere til slippfest for nr. 4 «Identitet»! Utgaven utforsker hvordan arkeologer jobber med identitet og hvordan identitet kan belyses arkeologisk. Hvordan påvirker

Illustrasjon: Malin Røgenes
Design: Edvind Kjærstad

arkeologisk forskning vår oppfattelse av fortidens identiteter, og hvordan kan dagens identiteter påvirkes av den arkeologiske forskningen?

Nummeret har bidrag fra professorer og studenter både fra UiB og utenfor, det innebefatter artikler, langdikt og essays, og vi håper å kunne ha en slippfest som samler arkeologistudenter, arkeologer, arkeologiinteresserte og dem som ønsker å lære mer om arkeologi!
Vi håper å se mange av dere på Cornerteateret på Møhlenpris den 10.juni, klokken 19:00 for en feiring av sommerferie, tidsskriftet og arkeologien!

Også nr. 1 «Gjenfødelse», nr. 2 «Mørke Kapitler» og nr.3 «Naturen i Endring» er i salg på festen.

Slippfesten blir på Cornerteateret 10.Juni.

Kl. 19:00

Arrangementet er også på Facebook: https://www.facebook.com/events/256920550121899?ref=newsfeed

 

Mvh Redaksjonen i RISS

RISS SLIPPFEST NR. 3 «NATUREN I ENDRING»

RISS gjør seg klar til å slippe enda et nytt nummer! Temaet for denne utgaven dreier seg om «Naturen i endring» med mange enestående bidrag. På festen er det store muligheter for å få kjøpt nummeret gjennom vipps, og ta seg anledningen til å kjøpe både snacks og drikke i baren. Vi håper å se flest mulig av dere der! 🥳

Også nr. 1 «Gjenfødelse» og nr. 2 «Mørke Kapitler» er i salg på festen.

Slippfesten blir på Cornerteateret 2 desember.

Kl. 20:15

Arrangementet er også på Facebook: shorturl.at/blmRZ

Mvh Redaksjonen i RISS

 

Slippfest for ny utgave av RISS!

Velkommen til RISS sin slippfest for den nye utgåva av tidsskriftet vårt! Tema for vårt nye nummer er Gjenfødelse da RISS ikke har vert aktive de siste årene. Det blir muligheit for å kjøpe tidsskriftet vårt gjennom Vipps og å kjøpe drikke og snacks i baren🤩🤩
Grunnet smittevern oppfordrer vi alle til å melde seg på via dette skjemaet:
https://forms.gle/AMgKPDKp3ukjSC8i6

Continue reading «Slippfest for ny utgave av RISS!»

Neste utgave

Etter en offisiell gjenfødelse fullt av lys og nytt liv beveger RISS – et arkeologisk tidsskrift seg  nå over til det mørke og ukjente. I neste nummer av RISS, som utkommer mot slutten av  vårsemesteret, vil vi utforske «mørke kapitler», både i arkeologien og fra et teoretisk perspektiv. 

Mørke kapitler er en bevisst vag og åpen tematikk, som kan knyttes til en rekke arkeologiske problemstillinger. Det kan blant annet brukes om «mørke» perioder og tematiske  problemstillinger, slik som nedgangstider, naturkatastrofer, fraflytting, krig, slaveri og  undertrykkelse, eller, som vi alle har erfart i snart to år, sykdom, pest og epidemier/pandemier.  I overført betydning kan mørke også bety det ukjente. Arkeologien kan til en viss grad sies å  være studiet av det mørke og ukjente ettersom fortiden sjelden kan forstås fullt ut. Derfor vil vi  også utforske perioder og emner som man ikke vet så mye om sammenlignet med andre temaer  i arkeologien. Problemstillinger knyttet til dette kan videreføres til hvordan vi tilegner oss  arkeologisk kunnskap. Hvorfor er det slik at vi vet mer om noen temaer, perioder, steder og  kulturer enn andre? Og hvordan kan vi gå fram for å endre dette?  

En slik bred forståelse av «mørke kapitler» ønsker vi å utforske i neste nummer av RISS.  Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot  fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, illustrasjoner, bok- og filmanmeldelser, og  skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i  neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 2. april 2022 til riss@uib.no.

RISS er tilbake!

RISS – et arkeologisk tidsskrift er gjenfødt! Etter å ha ligget i dvale i noen år, har RISS fått ny redaksjon som skal stå klare med et nytt nummer i begynnelsen av 2022. Derfor synes redaksjonen at “gjenfødelse” er et passende tema for vårens nummer av RISS. 

Forestillingen om “gjenfødelse” handler om noe eller noen som blir født på ny. En bred forståelse av begrepet kan omfatte en forandring i form, en forvandling eller en overgang fra ett stadium til et annet. Gjenfødelse og gjenskapelse har vært aspekter ved livet som mennesker har latt seg prege og inspirere av, til alle tider. Derfor studerer arkeologer ofte fenomener, gjenstander og handlinger som er resultat av gjenfødelse, både fysisk og åndelig, sosialt og politisk, økonomisk og teknologisk. For eksempel kan produksjon av steinredskaper, keramikk eller metaller tolkes som en prosess der råmateriale blir gjenfødt som ferdige gjenstander. Arkeologi som omhandler religion, mytologi og livssyn dreier seg ofte om gjenfødelse i en eller annen forstand. Det gjør også studiet av forhistoriske og historiske maktstrukturer og politiske system, ettersom makt ofte legitimeres både på bakgrunn av og på tvers av ideer som blir tatt i bruk på ny. Sist, men ikke minst, kan arkeologi i seg selv beskrives som en vitenskap som mer enn noe annet er sentrert rundt gjenfødelse. Når en gjenstand eller bygning blir (gjen)oppdaget og tatt ut av jorda og ser dagens lys for første gang på hundrevis eller tusenvis av år, blir den på sett og vis gjenfødt; den innehar sin egen historie fra da den var i bruk, men får en ny betydning som forskningsobjekt. 

En slik bred forståelse av gjenfødelse i arkeologien ønsker vi å utforske i neste nummer av RISS. Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, illustrasjoner, bok- og filmanmeldelser og skjønnlitterære tekster. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 1. desember til rissred@gmail.com.

Omstrukturering av webside

I 2016 tok en ny redaksjon over ansvaret for RISS og vi har gjort vårt beste for å få tidsskriftet på beina igjen. I den anledning så ønsker vi å forandre design på nettsiden, og du kommer dermed til å se store forandringer i løpet av våren. Jeg skal gjøre mitt beste for å ikke miste funksjonalitet på nettsiden mens dette pågår, men håper dere kan tilgi mulige feil som oppstår som følge av denne forandringen.

mvh. Andreas Lian, IT-ansvarlig i RISS.