RISS SLIPPFEST NR. 3 «NATUREN I ENDRING»

RISS gjør seg klar til å slippe enda et nytt nummer! Temaet for denne utgaven dreier seg om «Naturen i endring» med mange enestående bidrag. På festen er det store muligheter for å få kjøpt nummeret gjennom vipps, og ta seg anledningen til å kjøpe både snacks og drikke i baren. Vi håper å se flest mulig av dere der! 🥳

Også nr. 1 «Gjenfødelse» og nr. 2 «Mørke Kapitler» er i salg på festen.

Slippfesten blir på Cornerteateret 2 desember.

Kl. 20:15

Arrangementet er også på Facebook: shorturl.at/blmRZ

Mvh Redaksjonen i RISS

 

Slippfest for ny utgave av RISS!

Velkommen til RISS sin slippfest for den nye utgåva av tidsskriftet vårt! Tema for vårt nye nummer er Gjenfødelse da RISS ikke har vert aktive de siste årene. Det blir muligheit for å kjøpe tidsskriftet vårt gjennom Vipps og å kjøpe drikke og snacks i baren🤩🤩
Grunnet smittevern oppfordrer vi alle til å melde seg på via dette skjemaet:
https://forms.gle/AMgKPDKp3ukjSC8i6

Continue reading «Slippfest for ny utgave av RISS!»

Neste utgave

Etter en offisiell gjenfødelse fullt av lys og nytt liv beveger RISS – et arkeologisk tidsskrift seg  nå over til det mørke og ukjente. I neste nummer av RISS, som utkommer mot slutten av  vårsemesteret, vil vi utforske «mørke kapitler», både i arkeologien og fra et teoretisk perspektiv. 

Mørke kapitler er en bevisst vag og åpen tematikk, som kan knyttes til en rekke arkeologiske problemstillinger. Det kan blant annet brukes om «mørke» perioder og tematiske  problemstillinger, slik som nedgangstider, naturkatastrofer, fraflytting, krig, slaveri og  undertrykkelse, eller, som vi alle har erfart i snart to år, sykdom, pest og epidemier/pandemier.  I overført betydning kan mørke også bety det ukjente. Arkeologien kan til en viss grad sies å  være studiet av det mørke og ukjente ettersom fortiden sjelden kan forstås fullt ut. Derfor vil vi  også utforske perioder og emner som man ikke vet så mye om sammenlignet med andre temaer  i arkeologien. Problemstillinger knyttet til dette kan videreføres til hvordan vi tilegner oss  arkeologisk kunnskap. Hvorfor er det slik at vi vet mer om noen temaer, perioder, steder og  kulturer enn andre? Og hvordan kan vi gå fram for å endre dette?  

En slik bred forståelse av «mørke kapitler» ønsker vi å utforske i neste nummer av RISS.  Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot  fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, illustrasjoner, bok- og filmanmeldelser, og  skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i  neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 2. april 2022 til riss@uib.no.

RISS er tilbake!

RISS – et arkeologisk tidsskrift er gjenfødt! Etter å ha ligget i dvale i noen år, har RISS fått ny redaksjon som skal stå klare med et nytt nummer i begynnelsen av 2022. Derfor synes redaksjonen at “gjenfødelse” er et passende tema for vårens nummer av RISS. 

Forestillingen om “gjenfødelse” handler om noe eller noen som blir født på ny. En bred forståelse av begrepet kan omfatte en forandring i form, en forvandling eller en overgang fra ett stadium til et annet. Gjenfødelse og gjenskapelse har vært aspekter ved livet som mennesker har latt seg prege og inspirere av, til alle tider. Derfor studerer arkeologer ofte fenomener, gjenstander og handlinger som er resultat av gjenfødelse, både fysisk og åndelig, sosialt og politisk, økonomisk og teknologisk. For eksempel kan produksjon av steinredskaper, keramikk eller metaller tolkes som en prosess der råmateriale blir gjenfødt som ferdige gjenstander. Arkeologi som omhandler religion, mytologi og livssyn dreier seg ofte om gjenfødelse i en eller annen forstand. Det gjør også studiet av forhistoriske og historiske maktstrukturer og politiske system, ettersom makt ofte legitimeres både på bakgrunn av og på tvers av ideer som blir tatt i bruk på ny. Sist, men ikke minst, kan arkeologi i seg selv beskrives som en vitenskap som mer enn noe annet er sentrert rundt gjenfødelse. Når en gjenstand eller bygning blir (gjen)oppdaget og tatt ut av jorda og ser dagens lys for første gang på hundrevis eller tusenvis av år, blir den på sett og vis gjenfødt; den innehar sin egen historie fra da den var i bruk, men får en ny betydning som forskningsobjekt. 

En slik bred forståelse av gjenfødelse i arkeologien ønsker vi å utforske i neste nummer av RISS. Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, illustrasjoner, bok- og filmanmeldelser og skjønnlitterære tekster. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 1. desember til rissred@gmail.com.

Omstrukturering av webside

I 2016 tok en ny redaksjon over ansvaret for RISS og vi har gjort vårt beste for å få tidsskriftet på beina igjen. I den anledning så ønsker vi å forandre design på nettsiden, og du kommer dermed til å se store forandringer i løpet av våren. Jeg skal gjøre mitt beste for å ikke miste funksjonalitet på nettsiden mens dette pågår, men håper dere kan tilgi mulige feil som oppstår som følge av denne forandringen.

mvh. Andreas Lian, IT-ansvarlig i RISS.

Endring i RISS

RISS er eit populærvitskapeleg arkeologisk tidsskrift som er styrt av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Etter ein lengre opphaldsperiode har RISS gått i arv og redaksjonen er fylt med nytt blod og ny giv. I den samanheng har RISS blitt gjort om til eit nettbasert og gratis tidsskrift – tilgjengeleg for alle.

Med vennleg helsing i frå redaksjonen og Anja H. Svingen, redaktør.