Forfatterveiledning: «Hjem» RISS nr. 6, 2024

Det neste temaet RISS gir seg i kast med er “hjem”. Arkeologisk sett er “hjem” et interessant tema, ettersom man kan forestille seg at mennesker til alle tider har hatt hjem i ulike former –  enten det er snakk om en leilighet i en travel by, et langhus ved en fjord, et telt som settes opp en ny plass hver kveld, eller om det kun er snakk om menneskene du sover ved siden av om nettene – de du lever livet ditt sammen med.

 

Til denne utgaven ønsker vi oss tekster som omhandler boplasser, bygg og arkitektur i alle former og størrelser. Alt fra ruvende slott til teltringer. Hvor i landskapet har man bosatt seg, og hva kan plassering av boplasser si om sosiale forhold? Tekster om hjemlige, hverdagslige objekter og møbler er også hjertelig velkomne. Hjemmet har også i flere tidsperioder vært et sted for produksjon og håndverk; tekster om hjemmeproduksjon, og dens betydning for fortidige individer ønskes.

 

Vi tar også imot tekster knyttet til etnisitet, tilhørighet og gruppeidentitet, altså “hjem” i den videste betydningen av ordet. Dette kan også utvides til urbefolkning og lokalsamfunns rolle innenfor arkeologiske undersøkelser og kulturminner. Mobilitet er også et relevant tema. Hvor og når har folk flyttet fra hjemmene sine, hvor flyttet de til og hva var årsakene som lå bak? Dagens klimakatastrofer og krigssituasjoner understreker at det er vanskelig å komme utenom de tragiske aspektene ved hjem. Hvordan håndterer ulike grupper det å miste hjemmene sine – enten det er på grunn av krig, naturkatastrofer eller andre årsaker? Hva har mennesker i fortiden (og nåtiden) gjort for å opprettholde båndene til et hjem som er langt borte eller ødelagt, et hjem man har måttet etterlate eller flykte fra? 

 

Hjemmet har vært, og er, en sentral arena når det kommer til mellommenneskelige relasjoner, kjønnsrelasjoner og barndom. Vi er interessert i tekster som belyser hjemmet i sammenheng med sosiale bånd. Tekster som tar for seg de symbolske sidene ved hjem tar vi også gladelig imot. Hvordan skal man tolke funn som nedleggelser og begravelser inne i hjem, avbildninger eller skulpturer av hus?

 

Alle tekster som på ulike måter kan belyse temaet “hjem” er velkomne i RISS nr. 6. Bidragene kan omhandle alle tidsperioder, alle steder i verden og alle forskningsområder innenfor arkeologi. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, intervjuer, illustrasjoner, foto, bok- og filmanmeldelser, og skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 15. april 2024 til riss@uib.no.

 

Forfatterveiledning

Språk: Skandinaviske språk eller engelsk.

Navn og tittel: Bidraget må inneholde tittel på bidraget, forfatterens navn og stilling.

Lengde, skriftstørrelse og linjeavstand: Maks. 3000 ord, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Bilder/illustrasjoner: Høy oppløsning, nummerert med figurtekst, navn på fotograf eller kilde. Bildene må ha åpen tilgang (Open Access), egne bilder eller en må ha fått godkjent av opphav til videre bruk.

Kildehenvisning og litteraturliste: RISS har populærvitenskapelig stil, så kildehenvisning og litteraturliste er ikke nødvendig, men kan inkluderes om man ønsker det. Legg gjerne ved abstrakt og kort liste over anbefalt litteratur. Kildehenvisning og litteraturliste skal stå i harvardstil og være på maks 500 ord.

Direkte sitat: Markeres med “ og ”, eller med innrykk uten sitattegn om sitater er over 3 linjer langt. Direkte sitat skal ha kildehenvisning.

Kontakt: Ferdige bidrag, utkast eller spørsmål kan sendes til e-post: riss@uib.no. 

Følg våre kontoer på Facebook /RISSUiB og Instagram @riss_uib og besøk nettsiden vår www.riss.uib.no/ for mer informasjon.