RISS er tilbake!

RISS – et arkeologisk tidsskrift er gjenfødt! Etter å ha ligget i dvale i noen år, har RISS fått ny redaksjon som skal stå klare med et nytt nummer i begynnelsen av 2022. Derfor synes redaksjonen at “gjenfødelse” er et passende tema for vårens nummer av RISS. 

Forestillingen om “gjenfødelse” handler om noe eller noen som blir født på ny. En bred forståelse av begrepet kan omfatte en forandring i form, en forvandling eller en overgang fra ett stadium til et annet. Gjenfødelse og gjenskapelse har vært aspekter ved livet som mennesker har latt seg prege og inspirere av, til alle tider. Derfor studerer arkeologer ofte fenomener, gjenstander og handlinger som er resultat av gjenfødelse, både fysisk og åndelig, sosialt og politisk, økonomisk og teknologisk. For eksempel kan produksjon av steinredskaper, keramikk eller metaller tolkes som en prosess der råmateriale blir gjenfødt som ferdige gjenstander. Arkeologi som omhandler religion, mytologi og livssyn dreier seg ofte om gjenfødelse i en eller annen forstand. Det gjør også studiet av forhistoriske og historiske maktstrukturer og politiske system, ettersom makt ofte legitimeres både på bakgrunn av og på tvers av ideer som blir tatt i bruk på ny. Sist, men ikke minst, kan arkeologi i seg selv beskrives som en vitenskap som mer enn noe annet er sentrert rundt gjenfødelse. Når en gjenstand eller bygning blir (gjen)oppdaget og tatt ut av jorda og ser dagens lys for første gang på hundrevis eller tusenvis av år, blir den på sett og vis gjenfødt; den innehar sin egen historie fra da den var i bruk, men får en ny betydning som forskningsobjekt. 

En slik bred forståelse av gjenfødelse i arkeologien ønsker vi å utforske i neste nummer av RISS. Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, illustrasjoner, bok- og filmanmeldelser og skjønnlitterære tekster. Om du ønsker å bidra i neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 1. desember til rissred@gmail.com.