Neste utgave

Etter en offisiell gjenfødelse fullt av lys og nytt liv beveger RISS – et arkeologisk tidsskrift seg  nå over til det mørke og ukjente. I neste nummer av RISS, som utkommer mot slutten av  vårsemesteret, vil vi utforske «mørke kapitler», både i arkeologien og fra et teoretisk perspektiv. 

Mørke kapitler er en bevisst vag og åpen tematikk, som kan knyttes til en rekke arkeologiske problemstillinger. Det kan blant annet brukes om «mørke» perioder og tematiske  problemstillinger, slik som nedgangstider, naturkatastrofer, fraflytting, krig, slaveri og  undertrykkelse, eller, som vi alle har erfart i snart to år, sykdom, pest og epidemier/pandemier.  I overført betydning kan mørke også bety det ukjente. Arkeologien kan til en viss grad sies å  være studiet av det mørke og ukjente ettersom fortiden sjelden kan forstås fullt ut. Derfor vil vi  også utforske perioder og emner som man ikke vet så mye om sammenlignet med andre temaer  i arkeologien. Problemstillinger knyttet til dette kan videreføres til hvordan vi tilegner oss  arkeologisk kunnskap. Hvorfor er det slik at vi vet mer om noen temaer, perioder, steder og  kulturer enn andre? Og hvordan kan vi gå fram for å endre dette?  

En slik bred forståelse av «mørke kapitler» ønsker vi å utforske i neste nummer av RISS.  Bidrag fra alle tidsperioder, steder i verden og forskningsområder er velkomne. Vi tar imot  fagartikler, essays, bearbeidede oppgaver, illustrasjoner, bok- og filmanmeldelser, og  skjønnlitterære tekster fra studenter, fagpersoner og andre interesserte. Om du ønsker å bidra i  neste nummer av RISS, send oss ditt bidrag innen 2. april 2022 til riss@uib.no.