Endring i RISS

RISS er eit populærvitskapeleg arkeologisk tidsskrift som er styrt av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Etter ein lengre opphaldsperiode har RISS gått i arv og redaksjonen er fylt med nytt blod og ny giv. I den samanheng har RISS blitt gjort om til eit nettbasert og gratis tidsskrift – tilgjengeleg for alle.

Med vennleg helsing i frå redaksjonen og Anja H. Svingen, redaktør.